Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Březen 2015

Obrázky v básničkách

3. března 2015 v 8:04
V utorok 10. februára 2015 sa uskutočnila akcia, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. - 8. ročníka. Žiaci boli rozdelení do skupín, v ktorých plnili rôzne úlohy: za určitý časový interval tvorili báseň podľa obázka, hľadali zmenené slová v básničke, prebásňovali texty a iné. Po sčítaní bodov sa na 1. mieste umiestnili žiačky 7. ročníka, na 2. mieste žiaci 6. ročníka a 3. a 4. miesto obsadili žiaci 8. ročníka.