Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Červen 2012

Kĺbôčko poézie

3. června 2012 v 14:39
Tohto podujatia sa dňa 28.5.2012 zúčastnili žiačky 7. ročníka. Podujatie bolo rozdelené na dve časti. V prvej časti sme si zahrali hru, v ktorej si každá žiačka vytiahla písmena, podľa ktorých potom hľadali básne. Nájdenú báseň sa snažili aj predniesť. V druhej časti sme spoločnými silami tvorili verše, v ktorých sa všetky slová začínali rovnakým písmenom. Podujatie bolo zábavné a vydarené.