Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Listopad 2011

Hľadáme, pátrame, vyberáme, tvoríme

28. listopadu 2011 v 19:11

Školská knižnica počas Týždňa boja proti drogám v rámci Dňa literárnej a výtvarnej tvorby uskutočnila podujatie s názvom Hľadáme, pátrame, vyberáme a tvoríme. Do tvorby literárnych prác sa zapojili žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Boli rozdelení do tvorivých skupín, v ktorých spoločnými silami vytvorili pekné práce. Motívy svojich prác si vytiahli z ponuky viacerých motívov. Tieto potom použili v básnických útvaroch. Všetky práce boli pekné a našli svoje miesto na paneli literárnych prác vo vestibule školy. Mladým kolektívom umelcov držíme prsty v ich ďalšej tvorivej činnosti.

Zábavné čítanie

28. listopadu 2011 v 18:49
Dňa 15.11.2011 školská knižnica uskutočnila pre žiakov 0. - 2. ročníka podujatie s názvom Zábavné čítanie. Žiaci spoločne prečítali príbeh, o ktorom sme sa potom rozprávali. Témou príbehu bola vzájomná pomoc - pomoc v škole, doma, na detskom ihrisku. V závere podujatia sme vyriešili rozprávkové tajničky a vymaľovali krásne obrázky. Súčasťou podujatia bola aj výstavka rôznych rozprávkových kníh, ktoré si žiaci môžu v knižnici požičať.

S mikrofónom za knihami

14. listopadu 2011 v 19:09

Podujatie malo charakter modernej dramatickej hry, kde sme spojili poznávacie a náučné prvky s hraním rolí v anglickom jazyku. Cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o získavanie informácií z knižných zdrojov prostredníctvom zážitku z hry. Jazykovo najzdatnejšiu spolužiačku poverili úlohou moderátorky. S veľkým mikrofónom v imaginárnej televízii predstavovala svojich hosti - spolužiakov, ktorým kládla otázky vtipnou formou. Podujatie bolo živé a malo dobrý priebeh.