Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Duben 2011

Beseda o knihe Trojruža

6. dubna 2011 v 19:47
V príjemnej atmosfére sa uskutočnila dňa 24.3.2011 beseda o knihe Trojruža, ktorej autorom je Pavol Dobšinský. Beseda sa začala tajničkou, ktorá ukrývala meno autora. V krátkosti sme si porozprávali o jeho živote, tvorbe a prínose pre slovenskú literatúru. V druhej časti besedy sme sa zamerali na knihu. Pripomenuli sme si ilustrátora knihy, aké rozprávky v nej boli, a ktorá sa žiakom najviac páčila, aké postavy v nej vystupovali a čo všetko zažili. Besedu sme ukončili kvízom, pri ktorom sme si pomohli knihou. Kvíz sme si spoločne vyhodnotili a najšikovnejších odmenili sladkou odmenou.