Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Listopad 2010

Jeseň vo veršoch a obrazoch

27. listopadu 2010 v 0:24
jes. vo ver. a obraz.

Ako vyzerá spolupráca krúžkov v našej škole sme videli naživo na podujatí s názvom Jeseň vo veršoch a obrazoch, ktoré sa uskutočnilo 9.11.2010 pod záštitou školskej knižnice. Pri tvorení veršov a obrazov sa stretli krúžky Tvorivá poetika a Slovenčina hrou. Počas podujatia pracovali aktívne nielen členovia krúžkov, ale aj ich vedúce. Zaujímavé podujatie prilákalo aj náhodných divákov, ktorí neodolali a pridali sa k tvoriacemu davu. "Unikátne" verše budú spestrením literárnej stránky v školskom časopise.