Výpožičný čas: PONDELOK 12.00 - 13.30 STREDA 12.30 - 14.00

Září 2010

Školská knižnica

3. září 2010 v 14:46
Výpožičná doba:
obr.2


Pondelok - Piatok : 11.30 - 15.00         Základné desatoro knižnice

1.   Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy po zaplatení 
      poplatku 0,33 € na celý školský rok.

2.   Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy 
      a  širokú verejnosť.

3.   Niektoré knihy slúžia iba na štúdium v školskej knižnici.

4.   Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky.

5.   Výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníčkou.

6.   Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás knihovníčke.

7.   Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal.

8.   Poškodenie alebo stratu knihy nahlás knihovníčke.

9.   Knižnica tiež poskytuje dva počítače s prístupom na internet.

10. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom.


školský knihovník: Paulína Kročková

Vitajte opäť v škole

1. září 2010 v 20:22
obr.1
Opäť v škole
    (Elena Čepčeková)


Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.

A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.

Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.